Van Groot naar Beter-regeling

Huurt u een grote sociale huurwoning en wilt u kleiner gaan wonen? U krijgt voorrang als u een woning met minimaal vier kamers verruilt voor een woning van maximaal drie kamers. Bovendien wordt uw nieuwe huurprijs nooit meer dan € 50 hoger dan uw huidige huurprijs.

Als u nog geen inschrijving bij WoningNet hebt, regel dit dan meteen via www.woningnetregioutrecht.nl. Heeft u een inschrijving, dan is het belangrijk dat u zich bij ons meldt.Aantrekkelijke huurregeling

Wilt u verhuizen naar een kleinere woning maar bent u bang voor een veel hogere huur? Wij helpen u! De woningcorporaties in de regio Utrecht hebben onderling afgesproken om een aantrekkelijke regeling voor de nieuwe huurprijs aan te bieden wanneer u kleiner gaat wonen.

Uw nieuwe netto huurprijs wordt nooit meer dan € 50 hoger dan wat u nu betaalt.

Deze regeling van de deelnemende woningcorporaties stimuleert de doorstroming. Waardoor meer woningen vrijkomen voor gezinnen en starters.

Wanneer heeft u recht op voorrang?

  • u huurt een sociale huurwoning met minimaal vier kamers
én
  • u staat ingeschreven bij WoningNet regio Utrecht
én
  • u zoekt een woning met maximaal drie kamers via WoningNet regio Utrecht
én
  • uw huidige sociale huurwoning komt na uw verhuizing vrij (er blijft dus niemand wonen).


Aanvragen

Om voorrang aan te vragen stuurt u een e-mail naar wonen@ssw.nl.
U hoeft alleen maar uw naam en adres door te geven. Vermeld in het onderwerp: Aanvraag voorrang Van Groot naar Beter.
Bellen mag ook: tijdens kantooruren zijn wij bereikbaar via 030 220 58 33.
Wij controleren uw recht op voorrang en registreren dit in het systeem van WoningNet. U ontvangt hiervan een bevestiging. Of een afwijzing als u niet aan de voorwaarden voldoet.

Meer informatie