Urgentie

Een woningzoekende die urgentie krijgt, krijgt voorrang op een woning. De urgentieverklaring is alleen voor mensen die in een noodsituatie zitten en dringend een andere woning nodig hebben.

In bepaalde situaties kunt u voorrang krijgen op andere woningzoekenden bij het zoeken naar een sociale huurwoning. U kunt dan een aanvraag voor woonurgentie indienen bij gemeente De Bilt.

Meer informatie en aanvragen

Let op: per 1 mei 2020 is SSW niet meer verantwoordelijk voor het behandelen van urgentieaanvragen, deze worden dan behandeld door gemeente De Bilt.

Geldigheid

Een urgentie geldt meestal voor een flatwoning vanaf de eerste woonlaag. Tenzij dit om medische redenen niet mogelijk is.

Krijgt u een urgentieverklaring, dan heeft u een half jaar de tijd om te reageren op woningen via WoningNet. Wanneer u de woning krijgt aangeboden, dan kunt u deze niet zonder gegronde redenen weigeren, want dan vervalt uw urgentie.

Lukt het u niet om in dat halfjaar woonruimte te vinden, dan bieden we u eenmalig een passende woning aan. Bij onterechte weigering vervalt de urgentie.