Urgentie

Een woningzoekende die urgentie krijgt, krijgt voorrang op een woning. De urgentieverklaring is alleen voor mensen die in een noodsituatie zitten en dringend een andere woning nodig hebben. Door het beantwoorden van onderstaande vragen kunt u zien of u in aanmerking komt voor een urgentieverklaring.

Geldigheid

Een urgentie geldt meestal voor een flatwoning vanaf de eerste woonlaag. Tenzij dit om medische redenen niet mogelijk is.

Krijgt u een urgentieverklaring, dan heeft u een half jaar de tijd om te reageren op woningen via WoningNet. Wanneer u de woning krijgt aangeboden, dan kunt u deze niet zonder gegronde redenen weigeren, want dan vervalt uw urgentie.

Lukt het u niet om in dat halfjaar woonruimte te vinden, dan bieden we u eenmalig een passende woning aan. Bij onterechte weigering vervalt de urgentie.

Voorwaarden urgentie

In Huisvestingsverordening Regio Utrecht, gemeente De Bilt staan de voorwaarden voor het krijgen van een urgentieverklaring.