Media/bee3400b7f960e7df1f7a0c3147e1216

Projecten

Nieuwbouw

Verbetering

Appartementen De Leijen Zuid

Wij realiseren samen met De Vries en Verburg Bouw B.V. aan het eind van de Van Heukelomlaan in Bilthoven een nieuw woongebouw met 99 sociale huurappartementen.

Melkweg

Samen met de gemeente De Bilt hebben wij op hoofdlijnen afspraken gemaakt over de invulling van het gebied aan de noordzijde van de Melkweg. Er komen ruim honderd nieuwe woningen, grofweg verdeeld in 30% sociale huur en 70% vrije sector koopwoningen.

Tuinstraatkwartier

Het Tuinstraatkwartier in De Bilt bestaat uit 179 woningen. De huidige staat van de woningen is zeer matig. Samen met de huurders en de gemeente ontwikkelt SSW een toekomstplan, waarmee de slechte punten van de woningen opgelost worden, terwijl de sterke punten van de wijk behouden blijven.

Hessenweg

Hessenweg 49 tot en met 103 in De Bilt gaan we verbeteren. Samen met de klankbordgroep van de Hessenweg maken we een verbetervoorstel en sociaal plan.
publishedMedia/1f2e7a454e7171a5a1c1aec875cb885e.png?timestamp=2018-06-25 11:23:00.343
publishedMedia/5046fcbc42aed9683e7a3ce1232259b2.png?timestamp=2018-06-25 11:22:06.267