Klacht dienstverlening

Wij vinden het belangrijk om van u te horen als u niet tevreden bent. Uw klacht proberen we uiteraard te verhelpen. Kunnen wij wat fout is gegaan niet meer terugdraaien, dan leren wij van uw klacht om dergelijke klachten te voorkomen.

Formulier klacht dienstverlening

Nog niet tevreden?

Als het niet lukt om samen tot een oplossing te komen, heeft u verschillende mogelijkheden:

Huurcommissie

Voor klachten over de huurhoogte, achterstallig onderhoud, servicekosten e.d. gaat u naar de huurcommissie.

Klachtencommissie woonruimteverdeling

Voor klachten over de woonruimteverdeling kunt u terecht bij de klachtencommissie woningcorporaties regio Utrecht.

Klachtencommissie voor huurders van SSW

Wij zijn aangesloten bij de Klachtencommissie Woningcorporaties Regio Utrecht. Deze klachtencommissie is geheel onafhankelijk van ons en behandelt klachten van meerdere corporaties. De klachtencommissie heeft een eigen website: www.kwru.nl. Daar kunt u alle informatie vinden.

Rechter

Wanneer u het niet eens bent met het besluit dat voortkomt uit behandeling door de Klachtencommissie, dan kunt u zich wenden tot de rechter.