Inkomens- en huurprijsgrenzen

Het ministerie van Binnenlandse Zaken heeft de inkomens- en huurprijsgrenzen voor 2019 vastgesteld. Een overzicht van de belangrijkste punten hebben we op een rij gezet:

Huurtoeslag
 • De pensioengerechtigde leeftijd gaat sinds 2013 stapsgewijs omhoog. Dat heeft gevolgen voor de leeftijd waarop huurtoeslagontvangers te maken krijgen met de regeling voor gepensioneerden. In 2019 is die leeftijd 66 jaar en 4 maanden.
 • Het maximale inkomen waarop een huishouden nog in aanmerking kan komen voor huurtoeslag is verhoogd. Dat inkomen is afhankelijk van de grootte van het huishouden en de leeftijd.

De bedragen voor 2019 zijn:

 • Eenpersoons huishouden: maximale inkomen € 22.700
 • Meerpersoons huishouden: maximale inkomen € 30.825
 • Eenpersoons-ouderen huishouden: maximale inkomen € 22.675
 • Meerpersoons-ouderen huishouden: maximale inkomen € 30.800
Vanaf 2020 komen de inkomensgrenzen voor de huurtoeslag te vervallen. Voor passend toewijzen blijven deze wel bestaan.

Toewijzingsgrens
 • Woningcorporaties moeten ten minste 90 procent van de vrijkomende sociale huurwoningen toewijzen aan mensen met een inkomen tot € 42.436.
 • Per 1 januari 2018 moet ten minste 80 procent van de vrijkomende sociale huurwoningen gaan naar huishoudens met een inkomen tot € 38.035.
Liberalisatiegrens en aftoppingsgrenzen
 • De liberalisatiegrens (de grens die bepaalt of een woning in de sociale of vrije sector valt) ligt in 2019 op € 720,42.
 • Dit bedrag is ook de maximale huurgrens om in aanmerking te komen voor huurtoeslag.
 • Voor jongeren onder 23 jaar mag de maandhuur in 2019 maximaal € 424,44 zijn om huurtoeslag te kunnen krijgen.
 • Is de huur hoger dan € 424,44? Dan hangt het af van de leeftijd en huishoudenssamenstelling van een huurtoeslagontvanger wat hij boven dat bedrag nog vergoed krijgt. Daarbij hanteert de overheid de zogenaamde aftoppingsgrenzen. De lage aftoppingsgrens voor een- en tweepersoonshuishoudens bedraagt € 607,46 per 2019. De hoge aftoppingsgrens voor drie- of meerpersoonshuishoudens is € 651,03 euro in 2019.
Inkomensgrenzen
De inkomensgrens om in aanmerking te komen op een sociale huurwoning is: € 38.035. De inkomensgrens voor de zogeheten middeninkomens is € 42.436.