Inkomens- en huurprijsgrenzen

Het ministerie van Binnenlandse Zaken heeft de inkomens- en huurprijsgrenzen voor 2022 vastgesteld. Een overzicht van de belangrijkste punten hebben we op deze pagina op een rij gezet.

Huurtoeslag

Vanaf 2020 zijn de inkomensgrenzen voor de huurtoeslag komen te vervallen. Dat betekent dat huurders met een verhoging van het inkomen niet meer ineens van tientallen euro’s huurtoeslag terugvallen naar nul euro. Meer informatie >

Voor passend toewijzen blijven de inkomensgrenzen wel bestaan.

Toewijzingsgrens

 • Woningcorporaties moeten ten minste 92,5 procent van de vrijkomende sociale huurwoningen toewijzen aan mensen met een inkomen tot:
  • Alleenstaanden € 44.035
  • Twee of meer personen € 48.625.


Liberalisatiegrens en aftoppingsgrenzen

 • De liberalisatiegrens (de grens die bepaalt of een woning in de sociale of vrije sector valt) ligt in 2023 op € 808,06.
 • Dit bedrag is ook de maximale huurgrens om in aanmerking te komen voor huurtoeslag.
 • De kwaliteitskortingsgrens is € 452,20. Ligt uw huurprijs hoger dan deze grens, dan wordt er gekort op uw huurtoeslag.
 • Is de huur hoger dan € 452,20? Dan hangt het af van de leeftijd en huishoudenssamenstelling van een huurtoeslagontvanger wat hij boven dat bedrag nog vergoed krijgt. Daarbij hanteert de overheid de zogenaamde aftoppingsgrenzen. De lage aftoppingsgrens voor een- en tweepersoonshuishoudens bedraagt € 647,19 per 2023. De hoge aftoppingsgrens voor drie- of meerpersoonshuishoudens is € 693,60 in 2023.


Inkomensgrenzen

De inkomensgrens om in aanmerking te komen een sociale huurwoning is:
 • Alleenstaanden: € 44.035
 • Twee of meer personen: € 48.625.


Passend toewijzen

De grenzen van het passend toewijzen zijn:
 • Eenpersoonshuishouden tot AOW: € 25.475
 • Eenpersoons ouderenhuishouden: € 25.075
 • Meerpersoonshuishouden tot AOW: € 34.575
 • Meerpersoons ouderenhuishouden: € 33.800

Voor ouderen met een laag inkomen en een vermogen kan een uitzondering worden gemaakt. Als ze dat wensen kunnen zij een woning huren boven de aftoppingsgrens (€ 647,19) als hun vermogen hoger is dan:

 • € 127.582 voor alleenstaanden
 • € 161.329 voor tweepersoonshuishoudens

U moet hiervoor zelf een aanvraag doen en het vermogen aantonen met een definitieve belastingaanslag of andere bewijsstukken (zoals verkoopcontract eigen woning).