Inkomens- en huurprijsgrenzen

Het ministerie van Binnenlandse Zaken heeft de inkomens- en huurprijsgrenzen voor 2021 vastgesteld. Een overzicht van de belangrijkste punten hebben we op een rij gezet:

Huurtoeslag

Vanaf 2020 komen de inkomensgrenzen voor de huurtoeslag te vervallen. Dat betekent dat huurders met een verhoging van het inkomen niet meer ineens van tientallen euro’s huurtoeslag terugvallen naar nul euro. Meer informatie >

Voor passend toewijzen blijven de inkomensgrenzen wel bestaan.

Toewijzingsgrens
  • Woningcorporaties moeten ten minste 90 procent van de vrijkomende sociale huurwoningen toewijzen aan mensen met een inkomen tot € 44.655.
  • Per 1 januari 2021 moet ten minste 80 procent van de vrijkomende sociale huurwoningen gaan naar huishoudens met een inkomen tot € 40.024.
Liberalisatiegrens en aftoppingsgrenzen
  • De liberalisatiegrens (de grens die bepaalt of een woning in de sociale of vrije sector valt) ligt in 2021 op € 752,33.
  • Dit bedrag is ook de maximale huurgrens om in aanmerking te komen voor huurtoeslag.
  • De kwaliteiskortingsgrens is € 442,46. Ligt uw huurprijs hoger dan deze grens, dan wordt er gekort op uw huurtoeslag.
  • Is de huur hoger dan € 442,46? Dan hangt het af van de leeftijd en huishoudenssamenstelling van een huurtoeslagontvanger wat hij boven dat bedrag nog vergoed krijgt. Daarbij hanteert de overheid de zogenaamde aftoppingsgrenzen. De lage aftoppingsgrens voor een- en tweepersoonshuishoudens bedraagt € 633,25 per 2021. De hoge aftoppingsgrens voor drie- of meerpersoonshuishoudens is € 678,66 in 2021.
Inkomensgrenzen
De inkomensgrens om in aanmerking te komen op een sociale huurwoning is: € 40.024. De inkomensgrens voor de zogeheten middeninkomens is € 44.655.

Passend toewijzen
De grenzen van het passend toewijzen worden in deze infographic toegelicht.
  • Eenpersoonshuishouden tot AOW: € 23.725
  • Eenpersoons ouderenhuishouden: € 23.650
  • Meerpersoonshuishouden tot AOW: € 32.200
  • Meerpersoons ouderenhuishouden: € 32.075