Hessenweg

De woningen aan Hessenweg 49 tot en met 103 in De Bilt gaan we verbeteren.
Samen met de klankbordgroep hebben we een verbetervoorstel en sociaal plan gemaakt. Hierin staan de afspraken over de betrokkenheid en rechten van huurders. De klankbordgroep heeft goed meegedacht en is ook met voorstellen gekomen.

Met trots melden wij u dat 100% van de huurders een akkoord heeft gegeven. Als 70% van alle huurders 'ja' zegt tegen het plan, is er voldoende draagvlak. Doordat iedereen 'ja' heeft gezegd, gaan de collectieve verbeterwerkzaamheden met de daaraan gekoppelde huurverhoging bij alle woningen door.

Planning tot de start werkzaamheden

In de komende weken maken wij met de bewoners een afspraak voor een huisbezoek, dit noemen we ook wel de warme opname. De aannemer, de projectopzichter en onze projectconsulent komen bij de bewoners op bezoek en samen bespreken we welke aanvullende werkzaamheden in de woning gewenst of mogelijk zelfs dringend zijn. Ook wordt dan in overleg met de huurder bepaald hoe we de isolatie van de kruipruimte gaan aanpakken.
Nadat alle huisbezoeken hebben plaatsgevonden, maakt de aannemer een definitieve planning.

Flinke verbetering

We zijn vol vertrouwen dat het wonen een stuk prettiger voor de bewoners van de Hessenweg zal zijn als alles klaar is. Want door de werkzaamheden wordt het huis energiezuinig en krijgt het een betere ventilering. Dat is gezonder en comfortabel. Bovendien hebben de bewoners straks een lager energieverbruik.