publishedMedia/94b529e6354cef010083a57bf27529a2.png

Hessenweg

De woningen aan Hessenweg 49 tot en met 103 in De Bilt gaan we verbeteren.
Samen met de klankbordgroep maken we een verbetervoorstel en sociaal plan. Hierin staan de afspraken over de betrokkenheid en rechten van huurders. De klankbordgroep heeft goed meegedacht en is ook met voorstellen gekomen.

Huisbezoek

Nadat het verbetervoorstel en sociaal plan definitief zijn vastgesteld en goedgekeurd door de klankbordgroep, gaan we de bewoners bezoeken. We lichten het verbetervoorstel toe en bespreken wat dit voor de huurder betekent.