Duurzaamheidsprogramma

Woonstichting SSW gaat in de komende jaren aan de slag met het verduurzamen van ongeveer 1575 huurwoningen. Het doel is meer wooncomfort en een lagere energierekening voor de huurder. En natuurlijk bijdragen aan een beter klimaat.

Voor dit duurzaamheidsprogramma werken we samen met Adviesbureau Atriensis en de aannemers Talen Vastgoedonderhoud en Salverda Bouw.
De verduurzamingswerkzaamheden gaan we in de periode 2019 tot en met 2021 in fases uitvoeren.


Gaan we de huurwoningen in uw straat verduurzamen?

Dan krijgt u hierover tijdig bericht. Hieronder leest u hoe het proces daarna verloopt.


Bewonerscommissie of Energiecommissie

We betrekken u als huurder actief bij de ontwikkeling van het energetisch verbeterplan voor de huurwoningen in uw buurt. Persoonlijk en via de bewonerscommissie. Is die er niet, dan nodigen wij u uit deel te nemen aan een energiecommissie.


Wat zijn de wensen van de bewoners?

Bij de start van een deelproject ontvangen u en de andere huurders een enquête met vragen over uw woning en over energieverbeteringen. De mening en ideeën van de bewoners betrekken we als dat mogelijk is bij het verbeterplan.


Onderzoek wet Natuurbescherming

In het kader van deze wet zijn we bij het uitvoeren van de werkzaamheden aan de woningen verplicht rekening te houden met beschermde diersoorten. Daarom laten we voor elk deelproject grootschalig onderzoek doen naar de mogelijke aanwezigheid van bijvoorbeeld vleermuizen en gierzwaluwen in de buurt van de woningen die we gaan verduurzamen.
U ontvangt meer informatie zodra dit onderzoek start.


Van voorbereiding tot verbeterplan

Per deelproject gaan we eerst de woningen beoordelen op de huidige staat en eventuele verbetermogelijkheden. Op basis van deze quick scan maken we een eerste plan. Daarna komen we bij u en de andere bewoners thuis op bezoek om dit plan te bespreken.Tijdens huisbezoeken bespreken we dit met de bewoners.
Op basis van alle reacties maken we een definitieve voorstel voor collectieve energetische maatregelen.
U ontvangt een brochure met alle informatie over dit verbeterplan. Ook organiseren we inloopbijeenkomsten waar u en de andere huurders vragen kunnen stellen aan de aannemer, Atriensis en ons.
Voor de uitvoering van de energetische maatregelen moet tenminste 70% van de huurders in het deelproject hun akkoord geven vanwege de huurverhoging die verbonden is aan de woningverbetering.


Welke verduurzamingsprojecten zijn in voorbereiding?

  • Snippenlaan 49 t/m 77.
Alle binnenwerkzaamheden zijn afgerond.

Buitenwerkzaamheden die later worden uitgevoerd door de Natuurwet:
  • Het reinigen en herstellen van het gevelmetselwerk.
  • Het schilderen van de balkonhekken.
  • Het vervangen van de beglazing van een aantal dakkapellen en het schilderwerk hiervan.
  • Het isoleren van de zijkanten van deze dakkapellen.


Nieuwstraat 3 t/m 31, 10 t/m 44 en 58 t/m 66 & Nieuwstraat 12 t/m 14A, 20 t/m 22A en 28 t/m 30A & Molenkamp 1 t/m 15 en 2 t/m 28.
De eerste woningen aan de Essenkamp zijn inmiddels opgeleverd. In de week van 7 oktober is gestart op de Molenkamp met de even nummers. Dit verloopt volgens planning. Voor de Kerst zijn de woningen aan de Essenkamp en Molenkamp gereed wat betreft de werkzaamheden binnen.

De wekelijkse spreekuren worden goed bezocht. Het werk duurt naar verwachting tot april 2020.
De binnendakisolatie wordt na de zomer van 2020 uitgevoerd, dit heeft te maken met de Natuurwet.

Burgemeester de Withstraat 56, 56A, 56B en 78 t/m 80
Energiecommissie opgericht met vier huurders.
Start uitvoering verwacht begin 2020.

Kometenlaan hoogbouw 41 t/m 219, 221 t/m 399 en 401 t/m 579
Gesprekken met de energiecommissie hebben al plaatsgevonden. Voor de bewoners plannen we een informatieavond . Het streven is in het voorjaar de starten met de werkzaamheden, we starten met de flat Zuidpool.

Planetenbaan hoogbouw 59 t/m 217, 251 t/m 409 en 443 t/m 601
Planetenbaan heeft een Energiecommissie samengesteld. Samen nemen we het verbeterplan door. Vanuit het adviesbureau Atriënsis schuift er iemand aan voor dit gesprek. Voor de bewoners plannen we een informatieavond . Het streven is in het voorjaar de starten met de werkzaamheden, we starten met de laatste flat, met de hoogste huisnummers.

Anne Franklaan
We hebben een concept verbeterplan. Op de vraag of mensen willen deelnemen aan de energiecommissie hebben drie mensen zich aangemeld, en hiermee is de commissie definitief. We hebben al twee overleggen gehad, waarbij we samen met het adviesbureau Atriënsis de commissie meenamen in de planvorming.

Merellaan, Gruttolaan en Kievitlaan
De bewoners hebben een enquête ontvangen. Hierin wordt gevraagd wat men van de woning vindt, welke problemen of klachten er zijn, maar ook wat juist prettig is. De uitkomst hiervan wordt nog verwerkt. Samen met de QuickScans wordt dit vertaald naar drie varianten van een plan.

Abt. Ludolfweg
Voor deze 28 woningen zijn we bezig met de voorbereidingen van een aantal aanvullende duurzaamheidsmaatregelen. Aanvullende omdat rond 2012 deze woningen al een keer in een renovatie onder handen zijn genomen.
We willen het volgende uitvoeren:

  • het isoleren van de woningen op de begane grond.
  • het optimaliseren van de mechanische ventilatie, waarbij we deze CO2 gestuurd maken.
  • het plaatsen van zonnepanelen op het dak van de flat.

Alle bewoners zijn via een informatiebrief op de hoogte gebracht. In de week van 28 oktober zal de informatiebrochure voor de bewoners klaar zijn. Deze zal dan naar de bewoners worden gestuurd. Hierin wordt gevraagd akkoord te gaan met de werkzaamheden met een 70% draagvlakmeting.

Planning

Het duurzaamheidsprogramma loopt tot eind 2021.
Voor de geselecteerde deelprojecten waarvan de uitvoeringsdatum nog niet bekend is, laat SSW tot de zomer van 2019 de eerste verkenning (quickscan) van de woningen uitvoeren. Ook al zijn deze woningen nog niet direct aan de beurt, maar in 2020 of 2021.
Ook de onderzoeken voor de wet Natuurwet gaan bij diverse complexen van start, omdat dit onderzoek enige maanden in beslag neemt.
De bewoners van de woningen van de betreffende deelprojecten krijgen tijdig informatie van SSW.