Vervolg actie #ikwileen huis en #wooncrisis.

Ons ingediende bezwaar tegen de verhuurderheffing is afgewezen door de Belastingdienst. Vanuit juridisch oogpunt zien we geen aanleiding om verder in overleg met de Belastingdienst te treden of de afwijzing aan te vechten.

Wat nu?
Deze week sturen we met de andere deelnemende wooncorporaties en de Woonbond een open brief aan minister Van Veldhoven waarin we haar om een inhoudelijke reactie vragen.

We versturen de brief deze week omdat volgende week, op 12 december, het algemeen overleg Woningcorporaties in de Tweede Kamer is.