Publicaties

Ondernemingsplan

+ -
Toekomstvisie 2014-2019 - Met bewoners naar vitale wijken

Toekomstvisie 2014-2019 - Met bewoners naar vitale wijken

SSW helpt mensen met een smalle beurs in de gemeente De Bilt aan sociale woonruimte. Dat is uitdagend als je bedenkt dat een groot aantal mensen ons nodig heeft en dat het aantal groeit. Onze mogelijkheid om nieuwe woningen te bouwen neemt ondertussen af. Ongeveer 1/6e van onze huuropbrengst dragen we sinds kort af aan het rijk. Zo dragen we bij aan het verminderen van het financieringstekort van de overheid. Deze nieuwe realiteit daagt ons uit om met minder middelen, nog effectiever te organiseren. We laten ons daarbij leiden door ambitie:

“We helpen zoveel mogelijk huishoudens met een smalle beurs onder dak in De Bilt en omstreken. We verdelen de schaarse woningen eerlijk, voorkomen ook dat mensen met een te hoog inkomen een te lage huur hebben, maken zelf zo weinig mogelijk kosten en houden de huur- en energielasten van onze woningen zo laag mogelijk”.

Onze speerpunten voor de komende jaren:

  • Samenwerken in De Bilt
  • Schaarste eerlijk verdelen
  • Kwaliteit woningen koesteren en verbeteren
  • Klantgericht en efficiënt organiseren

Ondernemingsplan 2012 - 2016

Ondernemingsplan 2012 - 2016

Sociaal hart, zakelijk hoofd. Kompas in een veranderende wereld. Dit is de titel van ons nieuwe ondernemingsplan. In dit ondernemingsplan zetten wij de route uit voor de jaren 2012 tot 2016. De bestemming is als vanouds: het op de juiste manier invullen van onze maatschappelijke opgave door te investeren in mensen en in stenen.

Ondernemingsplan verkorte versie

Ondernemingsplan verkorte versie

Sociaal hart, zakelijk hoofd. Kompas in een veranderende wereld. Dit is de titel van ons nieuwe ondernemingsplan. Graag nemen wij u mee op de route die wij als Woonstichting SSW in de komende jaren willen gaan. De hoofdpunten van ons beleid van nu tot 2016 vindt u in deze verkorte versie van dit nieuwe ondernemingsplan.

Jaarverslag en bestuursverslag

+ -
2016: SSW in het kort

2016: SSW in het kort

Bestuursverslag 2016

Bestuursverslag 2016

Jaarverslag Klachtencommissie 2016

Jaarverslag Klachtencommissie 2016

Overige

+ -
Een onbezorgde oude dag?

Een onbezorgde oude dag?

Onderzoek naar de gevolgen van de decentralisatie van de zorg voor het langer zelfstandig wonen van ouderen, geschreven door Ad van Zijl.

Handleiding mechanische ventilatie 1

Handleiding mechanische ventilatie 1

Dit is de handleiding van de afstandsbediening van de mechanische ventilatie. U leest hier onder ander in hoe u de batterij van deze afstandsbediening vervangt.

Handleiding mechanische ventilatie 2

Handleiding mechanische ventilatie 2

Dit is de handleiding van de afstandsbediening van de mechanische ventilatie. U leest hier onder ander in hoe u de batterij van deze afstandsbediening vervangt en hoe u de zender moet afstemmen met de ontvanger.