Knallende start van 100 jaar SSW

Vrijwilligers, leden van de Raad van Toezicht, directie en medewerkers van SSW zagen hoe het jubileumjaar met een knal werd geopend. Want tijdens de Nieuwjaarsbijeenkomst onthulden wij met confettikanonnen het jubileumlogo.

Een stukje geschiedenis
In maart 1918 werd de Algemeene Biltsche Woningbouwvereniging bij Koninklijk besluit opgericht. Deze vereniging ging later samenwerken met woningbouwvereniging Patrimonium. Voor beide corporaties werd de Stichting Samenwerkende Woningcorporaties opgericht. Later sloot ook woningbouwvereniging St. Joseph zich aan. In 2001 fuseerden de drie woningcorporaties en werd Woonstichting SSW opgericht.

Voor en met huurders
Honderd jaar sociale huisvesting in de gemeente De Bilt is een bijzondere mijlpaal. Gedurende het hele jaar zullen we hier op diverse momenten bij stilstaan voor en met de huurders en onze samenwerkingspartners.

Uitdagingen
Naast dit feestelijke feit, stond Jessie Bekkers-van Rooij, directeur-bestuurder van SSW tijdens de Nieuwjaarbijeenkomst ook stil bij de maatschappelijke ontwikkelingen die van grote invloed zijn op onze werkzaamheden. Zoals de toename van alleenhuurders, zzp’ers en flexwerkers. De vergrijzing, de stijging van woonlasten door hogere energiekosten en natuurlijk de voortdurende druk op de woningmarkt door onvoldoende beschikbare huurwoningen.

Nieuw
Jessie Bekkers-van Rooij signaleerde dat ‘nieuw’ een terugkerend thema is voor SSW in 2018: “In de loop van het jaar gaan we over op een nieuw ICT systeem en introduceren we een nieuwe website voor de huurders. Ook werken we met de bewoners aan een plan voor vernieuwing van het Tuinstraatkwartier. Eind van het jaar leveren we 99 nieuwe levensloopbestendige appartementen op in De Leijen Zuid. Met ons duurzaamheidsprogramma gaan we bij nieuwe renovatieplannen ook gelijk energiebesparende maatregelen treffen. En we gaan een nieuw koersplan ontwikkelen voor de komende jaren. 
Wat niet nieuw is, maar altijd centraal staat in onze dagelijkse activiteiten is het prettig en veilig wonen van onze huurders en de leefbaarheid van buurten en wijken. Daar blijven we ons ook in 2018 voor inzetten, samen met de huurders!”