Huurverhoging 2018

Voor huurders met een huishoudinkomen tot € 41.056 hanteert SSW een lagere huurverhoging dan door de overheid is toegestaan. In plaats van 3,9%, krijgen zij slechts 1,8% huurverhoging.

De overheid stelt jaarlijks vast met welk percentage de huur van een sociale huurwoning verhoogd mag worden. In 2018 mag de huur met maximaal 3,9% omhoog als u een huishoudinkomen heeft tot € 41.056 (peiljaar 2016). Is uw huishoudinkomen hoger, dan mag onder bepaalde omstandigheden de huurverhoging maximaal 4% zijn.

Voor huurders met een huishoudinkomen tot € 41.056 hanteert SSW een lager percentage huurverhoging dan door de overheid is toegestaan. Voor deze huurders geldt dat SSW de netto huurprijs door deze huurverhoging niet laat stijgen boven de sociale huurgrens van € 710,68 (prijspeil 2017). Bij de inkomens boven de € 41.056 kan de netto huurprijs wel hoger worden dan  € 710,68.
De huurverhogingspercentages zien er als volgt uit: 

Huishoudinkomen is lager dan € 41.056:

  • Netto huur hoger dan 60% maximaal toegestane huur: 1,8%
  • Netto huur lager of gelijk aan 60% maximaal toegestane huur: 2,8%

 
Huishoudinkomen is hoger dan € 41.056: 4%

Uitgebreide informatie >