Kwaliteit

Wij willen graag een goede kwaliteit van dienstverlening leveren. Dit is één van de redenen waarom SSW lid is van het Kwaliteitscentrum Woningcorporaties Huursector (KWH). Deze landelijke organisatie bevordert de ontwikkeling van corporaties naar klantgerichte organisaties. Op de website van het KWH-Huurlabel leest u welke kwaliteit van dienstverlening u van ons mag verwachten.

KWH geeft onder andere een kwaliteitskeurmerk uit voor corporaties, het KWH-Huurlabel. Sinds eind 2005 voldoet SSW aan dit keurmerk. Regelmatig vindt er een nieuwe kwaliteitsmeting plaats door KWH. In onderstaande tabel staan de resultaten van de meest recente kwaliteitsmeting:

Cijfer SSW 2016*

Landelijk gemiddelde 2016

SSW cijfer 2015

Contact

7.88.07.4
Woning zoeken 7.27.67.3

Nieuwe woning

7.17.87.2

Huur opzeggen

7.77.78.0

Reparaties

7.77.87.7

Onderhoud

8.07.97.8
Totaal7.67.87.3