Visitatie 2014

SSW heeft zich in 2014 laten visiteren door Raeflex, een extern bureau. Een onafhankelijke visitatiecommissie heeft onderzocht hoe SSW in de periode 2010-2013 heeft gepresteerd. Zij deed onderzoek via documenten en voerde gesprekken met belanghebbenden. De commissie beoordeelde de prestaties, het vermogensbeheer en de governance en gaf ons verbeterpunten mee.

De visitatiecommissie beoordeelde onze prestaties met een ruim voldoende en gaf ons de volgende cijfers op de verschillende onderdelen:

  • Presteren naar opgaven en ambities: 7,2
  • Presteren volgens belanghebbenden: 7,2
  • Presteren naar vermogen: 6,6
  • Governance: 6,1


Uit het rapport komt SSW naar voren als een betrouwbare, degelijk en zorgvuldige partner met een sterke lokale verankering. Met de verbeterpunten is of gaat SSW aan de slag.