Toekomstvisie 2014- 2019: Met bewoners naar vitale wijken

SSW helpt mensen met een smalle beurs in de gemeente De Bilt aan sociale woonruimte. Dat is uitdagend als je bedenkt dat een groot aantal mensen ons nodig heeft en dat het aantal groeit. Onze mogelijkheid om nieuwe woningen te bouwen neemt ondertussen af. Ongeveer 1/6e van onze huuropbrengst dragen we sinds kort af aan het rijk. Zo dragen we bij aan het verminderen van het financieringstekort van de overheid. Deze nieuwe realiteit daagt ons uit om met minder middelen, nog effectiever te organiseren. We laten ons daarbij leiden door ambitie:

“We helpen zoveel mogelijk huishoudens met een smalle beurs onder dak in De Bilt en omstreken. We verdelen de schaarse woningen eerlijk, voorkomen ook dat mensen met een te hoog inkomen een te lage huur hebben, maken zelf zo weinig mogelijk kosten en houden de huur- en energielasten van onze woningen zo laag mogelijk”.

Onze speerpunten voor de komende jaren:

  • Samenwerken in De Bilt
  • Schaarste eerlijk verdelen
  • Kwaliteit woningen koesteren en verbeteren
  • Klantgericht en efficiënt organiseren


Lees hier de opgemaakte versie van onze Toekomstvisie 2014-2019. Klik voor een tekstuele versie hier.