Kerncijfers

 

2016

2015

2014

Bezit

 

 

 

Aantal zelfstandige wooneenheden DAEB

4.848

4.862

4.841

Aantal zelfstandige  wooneenheden Niet-DAEB

75

63

94

Aantal onzelfstandige woongelegenheden DAEB

83

74

78

Aantal overige verhuureenheden

363

360

336

Aantal verhuureenheden

5.369

5.359

5.349

Aantal gewogen verhuureenheden

5.124

5.117

5.128

 

 

Financiële continuïteit

 

 

 

Eigen vermogen per gewogen verhuureenheid (in euro's)

94.082

78.763

73.776

Solvabiliteit (Marktwaarde)

69,44%

64,49%

62,61%

Solvabiliteit (Bedrijfswaarde)

43,11%

30,43%

34,82%

Current Ratio

0,15

0,29

0,29

Operationele kasstroom per gewogen vhe in €

         2.118

         1.749

1.501

Langlopende leningen per gewogen vhe in €

        38.743

        40.259

42.044

Loan to Value

64,57%

67,00%

64,36%

ICR

2,58

1,86

2,10

 

 

Verhuurzaken

 

 

 

Huurinkomsten in € (x 1.000)

34.975

34.075

33.014

Gemiddelde huurverhoging

1,70%

2,05%

4,40%

Aantal ontruimingen

7

4

5

Mutatiegraad

7,21%

6,19%

6,14%

Gemiddelde kale huur zelfstandige woongelegenheden

560,24

548,53

532,42

Huurachterstand in % van de netto jaarhuur,

 

exclusief vergoedingen

1,56%

1,37%

1,10%

Huurderving in % van de netto jaarhuur,

 

exclusief vergoedingen

1,25%

0,90%

1,73%

Verkoop huurwoningen (aantallen)

1

12

13

Toewijzingen aan lagere inkomens

97,00%

99,00%

96,40%

 

 

Personeel

 

 

 

Aantal fulltime equivalenten (fte)

42,28

39,60

35,90

Aantal fulltime equivalenten (fte) per 1.000 vhe

8,25

7,74

7,00

 

 

Onderhoudkosten

 

 

 

Totaal onderhoud in € (x 1.000)

4.751

5.637

4.151

Planmatig onderhoud per gewogen vhe in €

491

829

354

Kosten reparatieonderhoud per gewogen vhe in €

232

155

149

Kosten mutatieonderhoud per gewogen vhe in €

154

95

130

Kosten asbest per gewogen vhe in €

51

22

0

Totaal onderhoud per gewogen vhe in €

927

1.102

809