Veilig werken

Ieder jaar krijgen 12.000 medewerkers binnen de corporatiebranche te maken met agressie. Ook bij SSW gebeurt dit. Hiervoor kunnen verschillende aanleidingen zijn. Een belangrijke aanleiding is vaak dat huurders meer verwachten dan we bij SSW kunnen organiseren of bieden.

Als woningcorporatie kunnen we niet altijd voldoen aan de verwachtingen van de huurders, wat betekent dat we mensen soms moeten teleurstellen. Die teleurstelling kan zich vervolgens uiten in onvriendelijk gedrag of uiteindelijk in agressie.

Als SSW vinden we het belangrijk dat we met elkaar afspreken hoe we omgaan met deze agressie. Hiervoor is het protocol ‘Veilig werken’ opgesteld. In dit protocol staat onder andere vastgesteld wat u van onze medewerkers en SSW van haar huurders mag verwachten als het gaat om omgang en gedrag.

Hiervoor zijn huisregels opgesteld.