Organisatie

Missie 

Woonstichting SSW is een klantgedreven woningcorporatie in de gemeente De Bilt. In de zes gemeentekernen Bilthoven, De Bilt, Groenekan, Hollandsche Rading, Maartensdijk en Westbroek verhuren en beheren we ruim 5.000 woningen, garages en bedrijfspanden.
Tevreden huurders die prettig en betaalbaar wonen in een fijne buurt. Dat vinden we belangrijk en daarvoor zetten we ons in. Samen met onze huurders en samenwerkingspartners.

Focus
Vanuit onze toekomstvisie 'met bewoners naar vitale wijken' is dit onze focus:

 • Onze klant ervaart SSW als een klantgedreven en lerende organisatie.
 • Wij werken aan betaalbare huisvesting voor lagere- en middeninkomens.
 • Door te investeren in duurzaamheidsmaatregelen zorgen we voor verlaging van de energielasten van onze woningen.
 • We zorgen voor deskundige en toegankelijke ondersteuning van onze huurders. 
  Door persoonlijke aandacht en vanaf 2020 de mogelijkheid huurzaken op elk moment van de dag digitaal te regelen.
 • Samen met huurders en stakeholders werken we aan prettig wonen.
  We vragen onze klanten mee te denken over onze dienstverlening en onze producten.
   

Organisatiestructuur
Woonstichting SSW bestaat uit 3 afdelingen:

 • Wonen & Beheer
 • Bedrijfsvoering & Vastgoed
 • Bestuurskamer

De onderneming wordt geleid door een directeur-bestuurder.
Een Raad van Commissarissen houdt toezicht op het functioneren van de gehele organisatie. Bekijk hier het organogram.

SSW heeft in een verbindingenstatuut de regels vastgelegd voor verbindingen met andere rechtspersonen.