Organisatie

Visie
SSW is een klantgedreven woningcorporatie in de gemeente De Bilt. Wij verhuren en beheren ruim 5.000 woningen, garages en bedrijfspanden in De Bilt, Bilthoven, Groenekan, Hollandsche Rading, Maartensdijk en Westbroek. Verhuren van woningen is onze basis, maar daarbij verliezen we de mensen om wie het gaat niet uit het oog. Samen met bewoners, overheden en andere belanghebbenden realiseren wij goed, betaalbaar en veilig wonen.

Missie
SSW werkt aan betaalbare huisvesting voor lagere-  en middeninkomens en samen met haar huurders en stakeholders werkt SSW aan vitale wijken.

Focus
De focuspunten van ons beleid zijn

  1. Onze klant ervaart SSW als een klantgedreven en lerende organisatie.
  2. Wij werken aan betaalbare huisvesting voor lagere- en middeninkomens.
  3. We ondersteunen onze klanten betrouwbaar en innovatief.
  4. Samen met onze klanten en stakeholders werken we aan prettig wonen.

Kernwaarden 
Deze waarden hebben we samen met huurders, medewerkers en stakeholders vastgesteld.
Ze zijn het kompas voor de manier waarop we ons werk doen.

Deskundig     = We weten waar we het over hebben.
Betrouwbaar  = We doen wat we zeggen en zeggen wat we doen
Dienstbaar     = We zijn behulpzaam tot waar het kan. Niet omdat het moet, wel omdat we het willen.
Toegankelijk  = Wij zijn benaderbaar in diverse vormen.

Organisatiestructuur
Woonstichting SSW heeft drie afdelingen:
- Wonen & Beheer
- Bedrijfsvoering & Vastgoed
- Bestuurskamer

De directeur-bestuurder geeft leiding aan de organisatie.
Een Raad van Commissarissen houdt toezicht op het functioneren van de gehele organisatie. Bekijk hier het organogram.

SSW heeft in een verbindingenstatuut de regels vastgelegd voor verbindingen met andere rechtspersonen.