Over SSW

SSW is een maatschappelijk betrokken woningcorporatie in de gemeente De Bilt. Wij verhuren en beheren ruim 5.000 woningen, garages en bedrijfspanden in de zes kernen van de gemeente. Het verhuren van woningen is onze basis, maar daarbij verliezen we de mensen om wie het gaat niet uit het oog. Samen met bewoners, overheden en andere belanghebbenden realiseren wij goed, betaalbaar en veilig wonen. Bij SSW zijn 40 medewerkers werkzaam.

Wij kiezen nadrukkelijk voor een brede maatschappelijke oriƫntatie bestaande uit:

  • een fysieke component waarbij het realiseren van sociale woningbouw en maatschappelijk vastgoed centraal staat; investeren in stenen.
  • een sociaal-maatschappelijke component waarbij wij bijdragen aan een goed en duurzaam woon- en leefklimaat in wijken en buurten; investeren in mensen.


Op alle opdrachten van SSW aan derden zijn onze Algemene Voorwaarden van toepassing.

http://www.vcanederland.nl

VCA Nederland

Onze medewerkers
zijn VCA opgeleid.