Wonen met zorg

Als u ouder wordt, is het prettig om zorg en welzijn dichtbij te hebben. In de complexen Planetenbaan / Zonneborgh in Bilthoven en Toutenburg en Dijckstate in Maartensdijk werkt SSW samen met zorgaanbieders; hier kunt u wonen en zorg afnemen.

Planetenbaan / Zonneborgh
De drie hoge flats aan de Planetenbaan zijn levensloopbestendig gerenoveerd. Dat wil zeggen dat SSW de flats gemakkelijk toegankelijk heeft gemaakt voor mensen die niet goed ter been zijn. Ook zijn er extra voorzieningen aangebracht, zoals een stalling/oplaadruimte voor scootmobiels op elke verdieping. 

In één van de flats is Zonneborgh gevestigd: een zorg- en activiteitencentrum. Stichting MENS organiseert in deze ruimte allerlei activiteiten. Vitras en De Bilthuysen leveren vanuit deze post verpleegkundige, lichamelijke en huishoudelijke zorg aan bewoners.

Toutenburg
Dit gebouw is in 2006 en 2007 helemaal gemoderniseerd. Vanuit de zorgpost in Dijckstate wordt zorg verleend aan de bewoners van de seniorenwoningen in Toutenburg. In de recreatieruimte is dagopvang voor ouderen. Daarnaast zijn onlangs de voorzieningen uitgebreid met een maaltijdservice en met recreatieve activiteiten, verzorgd door MENS. 

Dijckstate
In dit woon-, zorg- en dienstencentrum liggen 61 zelfstandige appartementen voor senioren. Bewoners van deze appartementen kunnen gebruik maken van extra zorgvoorzieningen op huishoudelijk en persoonlijk gebied. Ook kunnen zij gebruik maken van extra dienstverlening zoals alarmering, maaltijdvoorziening, ontspannings- en educatieve activiteiten. 

Zorg aanvragen
Voor het aanvragen van zorg heeft u een indicatie nodig. Het zorgloket van de gemeente kan u hierbij verder helpen.

Inschrijven voor woonruimte met zorg en welzijn
Om voor één van de bovenstaande woningen in aanmerking te komen moet u ingeschreven staan als woningzoekende in de regio Utrecht. De vrijgekomen woningen publiceren wij op internet. Bent u geïnteresseerd in één van de woningen, dan kunt u gewoon reageren. Woningzoekenden met een zorgindicatie krijgen voorrang bij de toewijzing van de woningen.