Urgentie

Op de krappe woningmarkt in de regio Utrecht kunt u alleen in echte noodgevallen voor urgentie in aanmerking komen. Met die urgentie maakt u veel meer kans op een woning.

Om in aanmerking te komen moet u in de regio Utrecht al zelfstandige woonruimte bewonen. Een extra eis is dat u alleen urgentie kunt aanvragen als u een wachttijd heeft die korter is dan 7 jaar. Woont u in de gemeente De Bilt dan kunt u bij SSW een urgentie aanvragen.

In de Huisvestingsverordening Regio Utrecht 2015, gemeente De Bilt, leest u alle voorwaarden voor het verkrijgen van urgentie.

Voor meer informatie kunt u ook onze folder urgentie downloaden. Medewerkers van SSW geven u graag meer informatie. Wij adviseren u hiervoor telefonisch een afspraak te maken via 030 220 58 33.