Te koop

SSW verkoopt niet structureel bestaande sociale huurwoningen. Wel is een uitzondering gemaakt voor een kleinschalige verkoop van 79 bestaande sociale huurwoningen die onder ‘versnipperd’ bezit vallen. Met de gemeente De Bilt is de verkoop afgestemd en ook de Bewonersvereniging Woonspraak heeft ingestemd met de verkoop van 79 woningen. Onder versnipperd bezit verstaan wij:

  • eengezinswoningen die naast of tussen koopwoningen staan; 
  • eengezinswoningen die voor nieuwe verhuur minder aantrekkelijk zijn, vanwege de grootte van de woning.

Prijs
Wij bieden de woningen te koop aan, aan de huidige huurder. De woningen verkopen we tegen marktwaarde. Om de marktwaarde te bepalen wordt de woning getaxeerd. Als de huidige huurder de woning niet koopt dan bieden wij de woning te koop aan als de huurder de huur opzegt.

Contact
Heeft u interesse in een koopwoning? Neem dan contact op met onze verkoopmakelaar via 030 220 58 33 of e-mail naar verkoopsswnl.

Actueel aanbod
Kijk op Aanbod koopwoningen welke woningen er nu in de verkoop staan.