Inkomensberekening

Uw inkomen bepaalt of u in aanmerking komt voor een sociale huurwoning, of u voorrang krijgt omdat u een laag inkomen heeft en of de huur van de woning niet te hoog is voor uw inkomen.

Voordat u kunt reageren op het woningaanbod op WoningNet, moet u onder andere uw inkomensgegevens bij hun opgeven. De hoogte van uw inkomen bepaalt namelijk op welke sociale huurwoningen u mag reageren.

Goed invullen maakt zoeken makkelijker
Wanneer u uw inkomen goed invult in uw registratie, toont WoningNet u automatisch de woningen die bij uw inkomen passen. Met de juiste gegevens wordt het zoeken een stuk makkelijker, u voorkomt ook dat u reageert op een woning die u niet mag huren. Uw inkomen wordt gecontroleerd als u een woning krijgt aangeboden. Wijkt dit teveel af, dan kunt u mogelijk de woning niet huren. Voorkom dus teleurstellingen en vul het juiste inkomen in.

 

Bepaal uw inkomen
Geef het inkomen van alle meeverhuizende leden van uw huishouden op. U heeft hiervoor één van de volgende twee documenten nodig:

  • Een recente Inkomensverklaring die u bij de Belastingdienst kunt aanvragen. U kunt deze zelf downloaden via Mijn Belastingdienst (de Inkomensverklaring is meteen in uw bezit) of opvragen via telefoonnummer 0800-0543 (u ontvangt de Inkomensverklaring binnen vijf werkdagen). Meer informatie over het aanvragen van een Inkomensverklaring vindt u hier. Zorg dat u voor alle meeverhuizende volwassenen een Inkomensverklaring heeft. Neem het bedrag over dat hierop staat vermeld.

  • Een recente definitieve of voorlopige aanslag inkomstenbelasting. Neem het bedrag over dat bij verzamelinkomen staat vermeld.

Op basis van de gegevens die u invoert, berekent WoningNet wat uw verwachte inkomen van dit jaar is (uw inkomen wordt geïndexeerd). Dit geïndexeerde inkomen ziet u terug bij uw inschrijfgegevens.

 

SSW controleert bij de woningtoewijzing het door u opgegeven inkomen aan de hand van bovenstaande documenten. Neem de Inkomensverklaring altijd mee bij een woningaanbieding, ook als er geen bedrag op staat.

Uw inkomen ligt onder de huurtoeslaggrens
Staat u met één of twee personen ingeschreven, dan mag de kale huur van de nieuwe woning niet hoger zijn dan € 592,55. Voor huishoudens van drie en meer personen mag de kale huur niet hoger zijn dan € 635,05. Dit noemen we passend toewijzen. Als in de advertentie onder het kopje Voorrangskenmerken ‘Voorrang bij passend inkomen’ staat, dan krijgt u voorrang bij de toewijzing.

Heeft u een urgentie? Dan geldt passend toewijzen ook voor u. Als u een urgentie hebt vanwege sloop of renovatie, dan gelden de afspraken uit het sociaal plan.

Uw inkomen ligt boven de huurtoeslaggrens, maar onder de € 36.165
U kunt op alle woningen reageren, maar mensen met een inkomen onder de huurtoeslaggrens krijgen voorrang bij de toewijzing van de goedkopere woningen.

Uw inkomen ligt tussen de € 36.165 en € 46.263
U kunt alleen reageren op een deel van het aanbod met een kale huur vanaf € 635,06. De website toont u automatisch welke woningen dit zijn wanneer u uw inkomen goed hebt geregistreerd. Ook worden de inkomensgrenzen specifiek vermeld in de advertentie. Heeft u een urgentie of indicatie, dan kunt u op alle woningen met een kale huur vanaf € 635,06 reageren.

Uw inkomen is hoger dan € 46.263
U komt niet in aanmerking voor een sociale huurwoning, tenzij u een urgentie of indicatie hebt. In dat geval kunt u reageren op woningen met een kale huur vanaf € 635,06. Heeft u geen urgentie, dan kunt u alleen reageren op vrijesectorhuurwoningen.

 

Uw inkomen is sterk gedaald of gestegen
Bent u minder gaan werken, aan een nieuwe baan begonnen of juist met pensioen gegaan? Een sterke wijziging van uw inkomen betekent dat u ook uw verwachte inkomen voor dit jaar mag opgeven in plaats van dat van het voorgaande jaar. Gebruik hiervoor een recente loonstrook of een uitkerings- of pensioenspecificatie. Lees hier hoe u uw inkomen dan berekent.