Spelregels

Hoe reageer ik op een woning?
Als u bij WoningNet geregistreerd staat, kunt u reageren op vrijkomende woningen. Op de website www.woningnetregioutrecht.nl vindt u via Woningaanbod alle woningen die op dit moment beschikbaar zijn. In de advertenties staan de voorwaarden (zoals huishoudensgrootte en leeftijd) genoemd die gelden per woning. Bij de toewijzing van sociale huurwoningen gelden allerlei inkomensvoorwaarden.

Wanneer u een woning heeft gevonden die aansluit bij uw woonwensen, kunt u daarop online reageren, door bij de advertentie op Reageren te klikken. Hiermee geeft u aan dat u interesse heeft in de woning.

Het woningaanbod op de website wordt iedere dag ververst. Een woning staat minimaal vijf dagen op de website. In elke woningadvertentie staat tot wanneer u kunt reageren. Deze datum kan bij iedere woning anders zijn. U mag maximaal twee actuele reacties hebben. Dit zijn reacties op woningen waarvan de reactietermijn nog niet is verstreken. Heeft u twee actuele reacties, maar ziet u een interessantere woning? Dan kunt u een actuele reactie intrekken en opnieuw reageren. Na het sluiten van de reactietermijn kunt u uw reactie niet meer intrekken. Is de reactietermijn van een van uw actuele reacties verstreken, dan kunt u weer op een nieuwe woning reageren.

Volgordebepaling
Na de sluitingstermijn bepaalt de computer van WoningNet de volgorde op basis van de toewijzingsregels. De volgorde wordt als volgt bepaald:

  • woningzoekenden met een urgentiebepaling
  • overige woningzoekenden in volgorde van wachttijd

Een andere volgorde wordt gehanteerd bij de verschillende typen seniorenwoningen en woningen die vallen onder de regeling kernbinding. Of woningen die via een andere voorrangsregeling worden verdeeld, bijvoorbeeld 'voorrang voor starters uit de gemeente'.

Aanbieding
SSW biedt de woning aan in volgorde van de kandidatenlijst, zoals wij deze ontvangen van WoningNet. U kunt slechts één woning tegelijk aangeboden krijgen.

Controle gegevens
Voordat u het huurcontract kunt tekenen, worden uw inschrijfgegevens door SSW gecontroleerd. Ook naar de inkomensgrens wordt gekeken. Indien uw gegevens akkoord zijn, bieden wij u de woning aan, eventueel met een aanbiedingsgesprek. Via Woonstichting SSW krijgt u bij het ondertekenen van het huurcontract een huisvestingsvergunning. Met het verkrijgen van een huisvestingsvergunning komt uw inschrijving als woningzoekende(n) te vervallen. Wilt u op termijn weer verhuizen, dan moet u zich opnieuw inschrijven bij WoningNet.