Huisvestingsvergunning

In de regio Utrecht is in veel gevallen een huisvestingsvergunning verplicht. Een huisvestingsvergunning is een vergunning om in een goedkope huurwoning te mogen wonen. Zo zorgt de gemeente ervoor dat goedkope woningen verhuurd worden aan mensen met een lager inkomen.

U heeft een huisvestingsvergunning nodig bij sociale huurwoningen met een netto huur tot en met € 710,68.

Voorwaarden voor een huisvestingsvergunning:

  • U of één van de leden van uw huishouden is 18 jaar of ouder
  • U bezit de Nederlandse nationaliteit of verblijft hier rechtmatig
  • U heeft een (gezamenlijk) belastbaar jaarinkomen van maximaal € 36.165 (peildatum 1 januari 2017). In een aantal gevallen ligt het maximum hoger, bijvoorbeeld voor woningen die beschikbaar zijn voor middeninkomens. Zie hiervoor de inkomensvoorwaarden.


Voor een koopwoning of vrijesectorwoning heeft u geen huisvestingsvergunning nodig. Dat geldt zowel voor bestaande bouw als nieuwbouw.