Als u in aanmerking wilt komen voor een huurwoning of een nieuwbouw koopwoning in de gemeente De Bilt, is de eerste stap uw inschrijving bij WoningNet. U schrijft zich dan in als woningzoekende in de regio Utrecht. Er zijn over het algemeen lange wachttijden.

Daarnaast moet SSW zich houden aan de EU-maatregel over het toewijzen van sociale huurwoningen (met een huur tot € 710,68).  Als u meer dan € 36.798 verdient komt u niet in aanmerking voor een sociale huurwoning. Verdient u tussen de € 36.798 en € 41.056, dan komt u alleen in aanmerking voor zogenaamde gelabelde woningen (middeninkomens).

Voorwaarden inschrijving
Inschrijven als woningzoekende is mogelijk voor personen van 18 jaar en ouder. U moet de Nederlandse nationaliteit hebben of in het bezit zijn van een geldige verblijfsvergunning. Daarnaast moet u binding hebben met de regio. Bij de toewijzing van een woning moet u wel voldoen aan de toewijzingsvoorwaarden.

Inschrijven als woningzoekende
U kunt zich via ons inschrijven bij WoningNet als woningzoekende. Deze inschrijving geldt voor alle vrijkomende sociale huurwoningen binnen de regio Utrecht. WoningNet beheert het woonruimte verdeelsysteem voor de hele regio Utrecht en dus ook voor De Bilt.

De kosten voor inschrijving zijn € 25,00, u kunt dit via een machtiging voldoen. Na betaling ontvangt u een bevestiging en een registratienummer. Uw inschrijving is een jaar geldig. U kunt er voor kiezen om uw inschrijving jaarlijks automatisch te laten verlengen. De kosten van de verlenging zijn € 9,00.

Als u staat ingeschreven als woningzoekende kunt u gaan reageren op een woning. Voor het reageren op een woning en de toewijzing hiervan zijn een aantal regels opgesteld.