Woningwet

Wat betekent de nieuwe Woningwet voor u?
Met ingang van 1 juli 2015 is de nieuwe woningwet in werking getreden. Deze wet bevat heldere spelregels voor sociale huur. Deze hebben mogelijk ook gevolgen voor u als u op zoek bent naar een sociale huurwoning.

De kerntaak van woningcorporaties is en blijft zorgen dat mensen met een laag inkomen goed en betaalbaar kunnen wonen. De wet waarborgt de kwaliteit van de sociale huisvesting, beperkt de financiële risico's en regelt een passende toewijzing van sociale huurwoningen aan de doelgroep.

Bent u nu al huurder?
Huurt u nu al een woning van SSW? Dan verandert er voor u niets. De nieuwe Woningwet heeft alleen gevolgen voor nieuwe contracten.

Nieuwe eisen voor woningtoewijzing
Voor wat betreft het toewijzen van woningen dienen woningcorporaties zich vanaf 1 januari 2016 te houden aan de nieuwe passendheidsnorm. De overheid wil daarmee voorkomen dat huishoudens met de laagste inkomens in te dure woningen terecht komen. Dat heeft mogelijk gevolgen voor u als u een huis wilt gaan huren. 


Klik hier om de hele afbeelding te zien.

Bent u op zoek naar een woning en heeft u een inkomen onder de €30.000? Dan kunt u vanaf 1 januari 2016 alleen reageren op woningen met een kale huurprijs tot € 586,68 (bij een- en tweepersoonshuishoudens) of tot € 628,76 (bij drie- en meerpersoonshuishoudens). Is uw inkomen tussen €30.000 en €35.739, dan kunt u reageren op het gehele aanbod van SSW, dus op woningen met een kale huurprijs tot €710,68. 

Meer zeggenschap voor huurders
In de Woningwet is vastgelegd dat huurders en de gemeente meer te zeggen krijgen over het beleid en de prestaties van de corporatie. Vanaf 2016 moeten wij ieder jaar voor 1 juli aan de gemeente vertellen wat onze plannen zijn op het gebied van het bouwen van woningen, de huisvesting van bijzondere doelgroepen en bijvoorbeeld duurzaamheid. Woonspraak wordt daar nauw bij betrokken. Op basis van die plannen maken we met elkaar (gemeente. Woonspraak en SSW, prestatieafspraken. De veranderde rol van Woonspraak leggen we ook vast in een nieuwe samenwerkingsovereenkomst tussen Woonspraak en SSW. Naast Woonspraak krijgen ook bewonerscommissies meer invloed als er specifiek iets over hun eigen complex wordt vastgelegd in het beleid.

https://www.youtube.com/watch?v=xnuyLsBLtqQ
315
560Geen sponsoring meer
We hebben de afgelopen jaren met veel plezier evenementen en organisaties in De Bilt gesponsord. Helaas kunnen en mogen wij dit niet meer doen. In de nieuwe Woningwet is opgenomen dat het voor woningcorporaties niet meer toegestaan is om te sponsoren.