Wijkbeheer

De wijkbeheerders zijn werkzaam op het snijvlak van woning en woonomgeving. Ze zijn het aanspreekpunt voor bewoners als het gaat om veiligheid, vernielingen, graffiti, zwerfvuil, het aanbieden van huisvuil en het gebruik van de algemene ruimten van de flats. Met raad en daad ondersteunen de wijkbeheerders bewonersinitiatieven die de leefbaarheid bevorderen. De wijkbeheerders hebben veel contacten met andere organisaties zoals de gemeente, het jongerenwerk, buurthuizen en de politie.

De wijkbeheerders zijn in nauwe samenwerking met de Gemeente De Bilt aangesteld. Over de taken van de wijkbeheerder zijn dan ook gezamenlijk afspraken gemaakt. Tot de taken van het wijkbeheer behoort de begeleiding van verschillende beheerprojecten, zoals het zwerfvuilproject, het tuinenteam en het FAIR-beleid.

Heeft u een probleem of een vraag over uw woonomgeving, dan kunt u contact opnemen met de wijkbeheerders via het tefefoonnummer van SSW 030 220 58 33.