Overlast

In uw buurt woont u samen met andere wijkbewoners. In Nederland wonen we vaak dicht bij elkaar, hierdoor horen en zien we elkaar dagelijks. Dit kan spanningen veroorzaken. Verschillen in dagindeling, leeftijd, gezinssamenstelling, cultuur, karakter en hobby’s kunnen overlast veroorzaken. Gelukkig is dit vaak samen op te lossen. Soms ligt het wat moeilijker. In de folder denk aan uw buren vindt u meer informatie over wat u kunt doen als u overlast ervaart en hoe SSW u hierbij kan helpen.

Ervaart u overlast van uw buren? Praat daar eerst rustig met uw buren over, voordat u naar SSW of de politie stapt. Vaak zijn buren zich niet bewust van de overlast die zij bezorgen. Komt u er samen niet uit, dan kunt u de overlast bij ons melden. Onze wijkconsulent probeert dan te bemiddelen.

Buurtbemiddeling

U kunt met uw klachten rond burenoverlast ook zelf terecht bij buurtbemiddeling De Bilt. Zij zijn bereikbaar op maandag en donderdag op 030 267 77 88 of u kunt e-mailen naar: buurtbemiddeling.debiltmeanderomniumnl. Deze bemiddeling is voor u gratis.

Het is ook mogelijk dat u overlast ondervindt van uw woonomgeving, bijvoorbeeld door rondhangende jongeren of zwerfvuil. U kunt dan contact opnemen met onze wijkbeheerders.

Meer informatie over overlast kunt u vinden op de volgende sites: