Ontevreden?

Op deze pagina leest u wat u moet doen als ontevreden bent over onze dienstverlening of de besluiten die wij nemen. En wat u daarna van SSW kan verwachten.

Ontevreden over uw woning of de omgeving?
U woont graag in een prettige en goed onderhouden woning. U wordt graag snel en goed geholpen. Dat begrijpen wij. En dat proberen onze medewerkers ook voor u te realiseren. Maar soms gaat er iets mis en bent u ontevreden. Laat het ons dan weten. Wij lossen het graag op. Over een aantal zaken waarover u ontevreden kunt zijn kunt u meer informatie vinden op onze website bij:
 


Ontevreden over SSW?
Zijn wij een afspraak niet nagekomen? Bent u niet goed geholpen aan de telefoon? Of heeft een medewerker van SSW u niet correct behandeld. Laat het ons dan weten! Wij zoeken graag samen met u naar een oplossing.

U kunt ons hiervoor bellen 030 220 58 33 of het digitale klachtenformulier invullen.

Wat doet SSW?
Geef in elk geval duidelijk aan waar de klacht over gaat, met wie u heeft gesproken en wat u zelf heeft gedaan om de klacht te verhelpen De medewerker of diens leidinggevende neemt dan binnen maximaal 5 werkdagen, meestal telefonisch, contact met u op om te overleggen over een mogelijke oplossing. Van de oplossing of de gemaakte afspraken krijgt u een schriftelijke bevestiging.

Nog niet tevreden?
Als het niet lukt om samen met SSW tot een oplossing te komen, zijn er verschillende mogelijkheden:

Huurcommissie
Voor klachten over de huurhoogte, achterstallig onderhoud, servicekosten e.d. gaat u naar de huurcommissie.

Klachtencommissie woonruimteverdeling
Voor klachten over de woonruimteverdeling kunt u terecht bij de regionale klachtencommissie woonruimteverdeling regio Utrecht. Het meldingsformulier en de folder kunt u hier downloaden.

Klachtencommissie voor huurders van SSW
SSW heeft zich aangesloten bij de Klachtencommissie Woningcorporaties Regio Utrecht. Deze Klachtencommissie is geheel onafhankelijk van SSW en behandelt klachten van meerdere corporaties. De klachtencommissie  heeft een eigen website. Daar kunt u alle informatie vinden over de werkwijze van de Klachtencommissie.

U kunt uw klacht alleen schriftelijk indienen bij de klachtencommissie. U kunt dit op twee manieren doen:

1. Via de website. Hiervoor kunt u het online klachtenformulier Klachtencommissie (web) gebruiken.

2. Door een brief te sturen naar:

Klachtencommissie Woningcorporaties Regio Utrecht
Postbus 8236
3503 RE Utrecht

LET OP: de klachtencommissie neemt u klacht alleen in behandeling als u uw klacht al eerder schriftelijk bij SSW heeft ingediend.

Website regionale klachtencommissie  www.kwru.nl

Rechter
Wanneer u het niet eens bent met het besluit dat voortkomt uit behandeling door de Klachtencommissie, kunt u zich wenden tot de rechter. Uiteraard kunt u ook rechtstreeks naar de rechter stappen.