Woonspraak

De Biltse Bewonersvereniging Woonspraak is de huurdersvereniging van SSW en vertegenwoordigt alle huurders. Woonspraak overlegt een aantal keren per jaar met SSW over beheerzaken en beleidsmatige zaken. Onderwerpen die aan de orde komen zijn bijvoorbeeld de jaarlijkse huurverhoging, de onderhoudsbegroting en het beleid voor zelf aangebrachte veranderingen.
Het overleg over deze onderwerpen is voor SSW niet vrijblijvend. Voor een aantal zaken heeft de huurdersvereniging adviesrecht of instemmingsrecht. Dat is wettelijk zo geregeld.

Contact met huurders
Woonspraak wil natuurlijk graag weten wat er leeft onder de huurders. Zij onderhoudt de contacten met haar achterban door minimaal één keer per jaar een ledenvergadering te houden, gecombineerd met een themabijeenkomst over een actueel volkshuisvestelijk onderwerp. Daarnaast heeft Woonspraak regelmatig contact met de verschillende bewonerscommissies. 

Huurders kunnen lid worden van Woonspraak voor € 0,50 per maand. Woonspraak is gevestigd op Prins Hendriklaan 142 in Bilthoven (bezoekadres na afspraak). Wilt u meer informatie of wilt u zich aanmelden als lid, spreek dan uw naam en adres in op het antwoordapparaat 030 225 73 43 of mail naar infowoonspraaknl.
 
Meer informatie kunt u ook vinden op de website van Woonspraak.