Inspraak

Wilt u meepraten, meedenken en meebeslissen over het beleid van SSW? Wordt dan lid van Woonspraak. Woonspraak is de vereniging die alle huurders van SSW vertegenwoordigt. Zij overlegt regelmatig met SSW over de zaken die voor alle huurders belangrijk zijn.

In sommige woningcomplexen of wijken zijn bewonerscommissies actief. Zij behartigen de belangen van bewoners uit één of meerdere complexen. Bewonerscommissies houden zich alleen bezig met algemene onderwerpen. Zij zijn er dus niet voor individuele zaken, zoals het doorgeven van reparatieverzoeken.

De bewonerscommissies zijn voor ons de aanspreekpunten in de wijken en leveren door hun activiteiten een bijdrage aan de leefbaarheid. Minimaal twee keer per jaar vindt er overleg plaats tussen de bewonerscommissies en SSW. Wilt u meer weten of wilt u zich aansluiten als actief lid? Hieronder vindt u een lijst met contactpersonen.

Bewonerscommissie Burg. van Heemstrakwartier Tamara Reesink
Burg. van Heemstrakwartier 18
3731 TJ De Bilt 
www.heemstrakwartier.nl
Heemstrakwartier1930-gmailcom
Wijkraad De Leijen Mw. H. Loeb
Bosbes 8
3723 TD  Bilthoven
030 229 12 71
www.wijkraaddeleijen.nl
infowijkraaddeleijennl
Bewonerscommissie Planetenbaan www.planetenbaanbilthoven.nl
Bewonerscommissie Beatrixlaan Dhr. M. Chadon
Beatrixlaan 114
marco.chardonziggonl
Bewonerscommissie Tuinstraatkwartier bewonerstuinstraatkwartiergmailcom
Bewonerscomite de Vijverhof bc-vijverhofhotmailcom
Bewonerscommissie Plutolaan

Marisca van der Burgh
marisburgmailcom


Wilt u iets doen voor of in uw wijk of het complex waar u woont? Neem dat contact op met onze wijkconsulenten. Samen met u kunnen zij bespreken wat de mogelijkheden zijn.