Energielabel en Energie-index

Bij de verkoop, verhuur en oplevering van woningen is een geldig energielabel verplicht. Het label laat de energieprestatie van de woning zien en maakt duidelijk welke energiebesparende maatregelen mogelijk zijn. De labelklassen voor woningen lopen van A t/m G, oftewel van weinig naar veel besparingsmogelijkheden. Het energielabel is maximaal 10 jaar geldig. De introductie van het energielabel draagt bij aan het behalen van de doelstellingen van het Energieakkoord.

Naast het energielabel voor woningen is er de energie-index. Energieprestatiecertificaat woningbouw heet per 1 januari 2015 Energie-Index. Met de Energie-Index is een meer exacte bepaling van de energieprestatie van een woning te berekenen dan via het definitief energielabel. Voor de verhuur van woningen onder de liberalisatiegrens gebruikt SSW de Energie-Index. Deze telt namelijk mee voor het puntenaantal in het woningwaarderingstelsel (WWS). De Energie-Index is gekoppeld aan het woningwaarderingsstelsel.

Verschil tussen Energie-Index en energielabel
De Energie-Index is gebaseerd op ongeveer 150 kenmerken van de woning. Het geeft een gedetailleerd beeld van de energiezuinigheid van de woning en welke energiebesparingsmaatregelen mogelijk zijn. Het definitieve energielabel is gebaseerd op 10 kenmerken van de woning. Dit geeft een goede eerste indruk van de energiezuinigheid. Het is minder geschikt om te bepalen welke mogelijkheden er zijn om energie te besparen. Of om vast stellen of uw woning geschikt is om (bijvoorbeeld met zonnepanelen) duurzame energie op te wekken.

Meer informatie over het energielabel en de Energie-index kunt u lezen op de website van de Rijksoverheid.