Huur opzeggen

Gaat u verhuizen? Dan dient u de huur op te zeggen bij ons. Dit kan schriftelijk of via onze website. Aan de balie is bovendien een opzegformulier beschikbaar.

U kunt zelf kiezen op welke werkdag u de huur wilt beëindigen, de opzegtermijn is minimaal één maand. Wanneer wij uw opzegging hebben ontvangen, krijgt u binnen enkele dagen een bevestiging per e-mail.

In de folder woning verlaten leest u alle informatie voor het opzeggen van de huur.
 

Woninginspectie
 

Na het opzeggen van de huur, maken we een afspraak met u voor de controle van uw woning. Een opzichter van SSW komt bij u langs en spreekt met u af hoe u de woning achterlaat. De gemaakte afspraken worden vastgelegd en met u gedeeld. Beschadigingen in de woning herstelt u zelf. Als u dat niet doet, maken wij de woning op uw kosten in orde.

In de folder Onderhoud, wie betaalt wat? staat een uitgebreide lijst van onderhoudswerkzaamheden met daarbij wie waarvoor verantwoordelijk is.

Eindafrekening
Binnen zes weken na het verlaten van uw woning ontvangt u van ons de eindafrekening. De huur die u nog moet betalen of terugkrijgt, en de eventuele herstelkosten, verrekenen we met de door u betaalde waarborgsom.

De afrekening van servicekosten vindt in het voorjaar plaats, de afrekening van de stookkosten in het najaar. Afhankelijk van uw opzegdatum kan het dus maximaal een jaar duren voordat u die afrekeningen krijgt.

Bij de ontvangst van uw huuropzegging stoppen wij de automatische incasso op de datum dat uw huurcontract eindigt. Als u zelf de bank heeft gemachtigd om de huur te betalen moet u deze machtiging zelf intrekken.

Meterstanden
Vergeet niet op de laatste huurdag, voordat u de sleutels bij ons inlevert, om de meterstanden op te nemen. U moet deze meterstanden zelf doorgeven aan uw leverancier van het gas, water en electra.

Verhuisservice post

Via PostNL kunt u uw post laten meeverhuizen naar uw nieuwe adres en veel organisaties gratis een adreswijziging sturen.