De huurverhoging 2018 voor sociale huurwoningen

De overheid stelt jaarlijks vast met welk percentage de huur van een sociale huurwoning verhoogd mag worden. In 2018 mag de huur met maximaal 3,9 % omhoog als u een huishoudinkomen heeft tot € 41.056 (peiljaar 2016). Is uw huishoudinkomen hoger, dan mag onder bepaalde omstandigheden de huurverhoging maximaal 4% zijn.

Voor huurders met een huishoudinkomen tot € 41.056 hanteert SSW een lager percentage huurverhoging dan door de overheid is toegestaan. Voor deze huurders geldt dat SSW de netto huurprijs door deze huurverhoging niet laat stijgen boven de sociale huurgrens van € 710,68 (prijspeil 2017). Bij de inkomens boven de € 41.056 kan de netto huurprijs wel hoger worden dan  € 710,68.
De huurverhogingspercentages zien er als volgt uit: 

Huishoudinkomen is lager dan € 41.056:

  • Netto huur hoger dan 60% maximaal toegestane huur: 1,8%
  • Netto huur lager of gelijk aan 60% maximaal toegestane huur: 2,8%

 
Huishoudinkomen is hoger dan € 41.056: 4%


In de toelichting bij de huurverhoging leest u meer over de begrippen huishoudinkomen, maximaal toegestane huur, peildatum en bezwaargronden. De huurkrant 2018 bevat ook veel waardevolle informatie.

Bezwaar maken voor 1 juli 2018
Geldige redenen om bezwaar aan te tekenen:

  • Huishoudinkomen is in 2016 lager dan vermeld
  • Huishoudinkomen is in 2017 lager dan in 2016
  • U bent (of een lid van uw huishouden is) chronisch ziek of gehandicapt
  • Huishoudinkomen is gedaald in 2018
  • Huishouden telt 4 of meer personen op 1 juli 2018
  • Iemand in het huishouden heeft de pensioengerechtigde leeftijd bereikt op 1 juli 2018.

Als u in aanmerking komt voor een lager percentage huurverhoging op één van deze gronden, dan kunt u bezwaar maken bij SSW voor 1 juli 2018. 


De regeling chronisch zieken en gehandicapten
De overheid heeft en regeling gepubliceerd waarin de groep chronisch zieken en gehandicapten staan beschreven die bezwaar kan maken tegen de inkomensafhankelijke huurverhoging. De volledige beschrijving van deze aangewezen groep chronisch zieken en gehandicapten vindt u hier.
Op www.huurcommissie.nl kunt u een bezwaarschrift downloaden. Denk ook aan het bijvoegen van de juiste gegevens. Deze staan vermeld op het bezwaarschrift. U kunt het bezwaarschift uitprinten en zonder postzegel opsturen naar:

Woonstichting SSW
Antwoordnummer 265
3720 VB Bilthoven

Heeft u nog vragen en staat het antwoord niet in de lijst met veelgestelde vragen of de huurkrant 2018, bel of e-mail ons dan gerust.


Aanvullende informatie

Per 1 juli a.s. beperkte huurverhoging voor lagere inkomens in Utrechtse regio >

Video: Wat is de Huursombenadering?

https://youtu.be/3fuOTShPOkI
315
420