De huurverhoging 2017 voor sociale huurwoningen

De overheid stelt jaarlijks vast met welk percentage de huur van een sociale huurwoning verhoogd mag worden. In 2017 mag de huur met maximaal 2.8 % omhoog als u een huishoudinkomen heeft tot € 40.349 (peiljaar 2015). Is uw huishoudinkomen hoger, dan mag onder bepaalde omstandigheden de huurverhoging maximaal 4,3% zijn.

Voor huurders met een huishoudinkomen tot € 40.349 hanteert SSW een lager percentage huurverhoging dan door de overheid is toegestaan. Voor deze huurders geldt dat SSW de netto huurprijs door deze huurverhoging niet laat stijgen boven de sociale huurgrens van € 710,68 (prijspeil 2017). Bij de inkomens boven de € 40.349 kan de netto huurprijs wel hoger worden dan  € 710,68.

De huurverhogingspercentages zien er als volgt uit: 

Huishoudinkomen is lager dan € 40.349

  • Netto huur hoger dan 60% maximaal toegestane huur: 0%
  • Netto huur lager of gelijk aan 60% maximaal toegestane huur: 2%

 
Huishoudinkomen is hoger dan € 40.349: 4,3%

In de toelichting bij de huurverhoging leest u meer over de begrippen huishoudinkomen, maximaal toegestane huur, peildatum en bezwaargronden. De huurkrant 2017 bevat ook veel waardevolle informatie.

Bezwaar maken voor 1 juli 2017
Geldige redenen om bezwaar aan te tekenen:

  • Huishoudinkomen is in 2015 lager dan vermeld
  • Huishoudinkomen is in 2016 lager dan in 2015
  • U bent (of een lid van uw huishouden is) chronisch ziek of gehandicapt
  • Huishoudinkomen is gedaald in 2017
  • Huishouden telt 4 of meer personen op 1 juli 2017
  • Iemand in het huishouden heeft de pensioengerechtigde leeftijd bereikt op 1 juli 2017.

Als u in aanmerking komt voor een lager percentage huurverhoging op één van deze gronden, dan kunt u bezwaar maken bij SSW voor 1 juli 2017. 

De regeling chronisch zieken en gehandicapten
De overheid heeft en regeling gepubliceerd waarin de groep chronisch zieken en gehandicapten staan beschreven die bezwaar kan maken tegen de inkomensafhankelijke huurverhoging. De volledige beschrijving van deze aangewezen groep chronisch zieken en gehandicapten vindt u hier.

Op www.huurcommissie.nl kunt u een bezwaarschrift downloaden. Denk ook aan het bijvoegen van de juiste gegevens. Deze staan vermeld op het bezwaarschrift. U kunt het bezwaarschift uitprinten en zonder postzegel opsturen naar:

Woonstichting SSW
Antwoordnummer 265
3720 VB Bilthoven

Heeft u nog vragen en staat het antwoord niet in de lijst met veelgestelde vragen of de huurkrant 2017, bel of e-mail ons dan gerust.

Uitleg Huursombenadering:

Aanvullende informatie 
Huurverhoging per 1 juli 2017 van de corporaties in RWU verband >