Huursamenstelling

De huur is opgebouwd uit verschillende onderdelen, samen de bruto huur genoemd.

Netto huur
Het basisbedrag is de kale huur ofwel de netto huur; dit is alleen de huur voor de woning. Enkele van onze huurders betalen maandelijks uitsluitend dit bedrag.

Servicekosten zijn onderdeel van de bruto huur
De meeste huurders betalen naast de netto huur ook servicekosten. Samen vormen deze kosten de bruto huur. De servicekosten kunnen bestaan uit een voorschot voor de verwarming of het waterverbruik. Ook de kosten voor het schoonhouden van de gemeenschappelijke ruimten in flatgebouwen en het energieverbruik voor de verlichting en de lift, vallen onder de servicekosten.

Servicekosten zijn voorschotbedragen op basis van een inschatting. Na afloop van het kalenderjaar berekenen wij de werkelijk gemaakte kosten en ontvangt u rond mei een afrekening. Dit met uitzondering van de stookkosten. De berekening van de stookkosten gebeurt via Ista Nederland BV en vindt omstreeks oktober plaats. Afhankelijk van de werkelijk gemaakte kosten krijgt u geld terug of dient u extra financieel bij te dragen.

Wij verhuren onze woningen inclusief glasverzekering. Ook kunnen onze huurders voor een serviceabonnement kiezen. De bedragen voor de glasverzekering en voor het serviceabonnement zijn van te voren vastgestelde maandbedragen en worden dus niet achteraf verrekend. Deze bedragen vallen onder de servicekosten.

Contributie Woonspraak
Bijna alle leden van onze huurdersvereniging Woonspraak betalen het lidmaatschapsgeld samen met de huur. Deze kosten vallen buiten de bruto huur. Onze administratie maakt de lidmaatschapsgelden rechtstreeks over naar Woonspraak.