Huur betalen

Bij het huren van een woning, hoort het betalen van de huur. Dit is één van de afspraken uit het huurcontract. Op deze pagina leest u welke mogelijkheden er zijn om de huur te betalen. Wat u moet doen als u de huur niet kunt betalen en wat er gebeurt als er een huurachterstand ontstaat. De huur is opgebouwd uit verschillende onderdelen. Samen de bruto huur genoemd.

Hoe kunt u betalen?
In het huurcontract staat dat de huur vóór de eerste van de maand betaald moet zijn aan SSW. Als u een uitkering ontvangt van de Sociale Dienst, het UWV of de SVB kan SSW u uitstel verlenen om de huur voor de 10e van de maand te betalen. U moet wel aantonen dat u een uitkering
van één van deze instanties ontvangt. Houdt u wel rekening met enkele dagen verwerkingstijd van de bank.

U kunt de huur op drie manieren betalen: automatisch, via acceptgirokaart of aan de balie (alleen pin).

Automatisch betalen houdt in dat u de huur door ons laat incasseren. Dit is de gemakkelijkste manier voor u en voor SSW. Het voordeel is:

  • u bent er altijd van verzekerd dat u het juiste bedrag op tijd betaalt
  • u bespaart u zelf werk, doordat u ons eenmalig machtigt en niet iedere maand huur hoeft over te maken
  • u blijft baas over uw eigen geld. Als een betaling niet juist is, kunt u die gedurende een maand terug laten boeken

U regelt een automatische betaling met een machtigingskaart. Deze kunt u downloaden, uitprinten en invullen. Daarna stuurt u de ingevulde kaart naar Woonstichting SSW, Antwoordnummer 265, 3729 VB, Bilthoven (een postzegel is niet nodig). Of haal de machtiging op aan de balie en lever de kaart ter plekke in.

Wilt u handmatig elke maand digitaal betalen? Maak dan de huur voor de eerste van de maand over naar dit bankrekeningnummer: NL40 RABO 0308357000. Vermeld altijd het adres van uw woning bij de betaling. Betaalt u liever met acceptgiro? Dan sturen wij u die maandelijks toe.  

Huur betalen aan de balie is alleen mogelijk met een PIN-betaling.

Huur op tijd betalen
Het is belangrijk dat u de huur voor de eerste van de maand betaalt. Lukt dit niet, dan starten wij een incassotraject. U ontvangt dan rond de derde van de maand een brief van ons, waarin staat dat de huur binnen vijf werkdagen betaald moet zijn. Ook roepen wij u op contact met ons op te nemen als op tijd betalen niet lukt.

Hebben we niets van u gehoord en heeft u na vijf werkdagen niet betaald, dan ontvangt u een aanmaning (de zogenaamde 14 dagen brief). Als de huur na ontvangst van deze brief nog niet betaald wordt, zoeken wij contact om de huurachterstand op te lossen.
Kunnen wij geen contact met u krijgen en is de huurachterstand nog steeds niet betaald op de gestelde termijn, dan schakelen wij op uw kosten de deurwaarder in.

In de folder huur betalen leest u meer over huurincasso.

Financiële problemen
Dankzij een effectieve en zorgvuldige aanpak voor huurders met financiële problemen, vergroten we de kans dat:

  • u in uw woning kunt blijven
  • de betalingsachterstand klein blijft
  • u daadwerkelijk hulp krijgt en geen nieuwe huurschuld opbouwt.

Kunt u uw (financiële) problemen niet oplossen, dan meldt SSW u met uw toestemming aan bij het Sociaal Team, de Regionale Sociale Dienst of Humanitas.

Met wie werken wij samen?
SSW werkt samen met het Sociaal Team van Stichting MENS De Bilt en Humanitas.
Voor vragen of informatie over de cursus 'Omgaan met geld' van Stichting MENS De Bilt, neemt u dan contact op met mevrouw A. Vrijkorte of mevrouw I. Kooger, via 030 727 15 57. U kunt ook een e-mail sturen naar sociaalteammensdebiltnl.

Voor hulp met financiën, zoals budgettering en schuldhulp, kunt u contact opnemen met:
Regionale Sociale Dienst Krommerijn Heuvelrug
Het Rond 6
3701 HS Zeist
Telefoon: 030 692 95 00
E-mail: infordkrhnl
www.rsdkrh.nl


Huurtoeslag
Het kan zijn dat voor uw inkomen de huur te hoog is. Misschien komt u dan in aanmerking voor huurtoeslag. Huurtoeslag is een regeling van de overheid die de Belastingdienst uitvoert. De aanvraag huurtoeslag regelt u zelf via de website van de Belastingdienst: www.toeslagen.nl of de Belastingtelefoon 0800-0543 (gratis). Of u huurtoeslag krijgt is afhankelijk van de hoogte van de huur en uw inkomen, eigen vermogen en gezinssamenstelling.

Ontvangt u huurtoeslag en wijzigt uw situatie (inkomen, huishouden)? Geef dit dan direct door aan de Belastingdienst.
Voor vragen over de huurtoeslag kunt u gerust contact met ons opnemen. Wij helpen u graag.

Privacy
Alle gegevens die Woonstichting SSW heeft over huurders behandelen wij zorgvuldig en vertrouwelijk. Wij verstrekken geen gegevens aan derden zonder uw toestemming of als dit niet wettelijk noodzakelijk is (deurwaarder, rechtbank en curator).